X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
.::عصرجوان-Asr Javan.:: - فارسی را پاس بداریم !واژه های جایگزین عربی به فارسی
آخرين مطالب

فارسی را پاس بداریم !واژه های جایگزین عربی به فارسی

البته مسلما زبان عربی زبانی فصیح است و هر ایرانی مسلمان باید اندکی عربی بداند اما بهتر است درحدامکان از واژه های فارسی استفاده کنیم *لطفا برداشت های قومی قبیله ای و نژاد پرستانه از این پست نکنین چون بشخصه اصلا قبول ندارم که فلانی عرب است و فلانی فارس است و از این حرفها . همه ما زاده ی آدم هستیم و ههمون اگر به چند تا نسل گذشتمون برگردیم میبینیم که میخوره به عربها یا فارسها یا ترکها یا یه کشور دیگر و نژاد دیگه !


واژه های جایگزین عربی به پارسی:
خداحافظ=خدانگهدار
شکر=سپاس
اتفاق=پیشامد
حرف=سخن
فصل=بخش
معلم=آموزگار
تکرار=دوباره
عاقل=دانا
تحمل=بردباری
صبر=تاب
عقل=مغز
عالی=خیلی خوب
اول=آغاز
حالا=اکنون
فکر=اندیشه
صدا=آوا
مدرسه=آموزشگاه
حیوانات=جانوران
صبح=بامداد
نصف=نیم
تنظیم=ویرایش
فایده=سود.
ضرر=زیان.
عشق=دلدادگی
عاشق=دلداده
مجبور=چاره
اساس=پایه
خراب=ویران
الاقل=دستکم
ترجمه=بازگردان
خداحافظ=خدانگهدار...بدرود
لطفا=خواهشا
غذا=خوراک
لباس=پوشش (!)
ملاقات=دیدار
مساوی=برابر
طول=درازا
سریع=تند..زود
نظر=دیدگاه..دید
حاضر=آماده
به خاطر=برای
شغل=کار...پیشه
قیمت=نرخ...بها
طرف=سو
اول= نخست
لباس= پوشاک
فتح= پیروزی
مراجعت= بازگشت
شجاع= دلیر
طعم= مزه
عاقبت= سرانجام
مشاهده= تماشا
انهدام= نابودی
اطلاع= آگاهی

عوض = بجا- دربرابر
تغییر= دگرگونی
ظهر = نیمروز
مجبور = زیر زور- بیچاره - گرفتار
عید = جشن
زمان = وقت
اتفاق = رویداد
لباس = پوشینه- پوشش - پوشاک

خیر=نیکی
خیر=نه
جدید=تازه...نو
بعضی وقتها=گاهی
لازم=نیاز
نصیحت=پند...اندرز
صبح بخیر=بامداد به شادی
ممنونم...متشکرم=با سپاس.....سپاس گذارم
اخلاق=رفتار
سعی=تلاش
خالی=تهی ....
تمیز=پاک....پاکیزه
صبر=تاب
صبور=بردبار
مثل=مانند
مرحوم=شادروان
کثیف-چرک...آلوده
انتخاب = گزینش
حمام = گرمابه...دوش گرفتن
حتما = بی گمان

موفقیت=پیروزی
معلومه=روشنه....آشکاره
طرح=روش=راه
حل کردن=انجام دادن...به سرانجام رساندن
تعجب=شگفتی
متعجب شدم=شگفت زده شدم
دوستان گاهی بجای جایگزین کردن یک واژه باید جمله(!) را جایگزین کنیم
بجای اینکه بگوییم:
سد معبر نکنید......بگوییم .......راه را نبدید
لطف کردید.........بگوییم.......سپاس گذارم .....خوبی از خودتونه...
اجازه بدهید.......بگوییم......اگر میشود.........اگر دوست دارید.....
گوشی خدمتنون.....بگوییم ....خواهش می کنم گوشی را نگه دارید.....
کتاب=نوشتار،نوشته

زمان=زمان(زمان واژه ای پهلوی است)

تغییر=دگرگون

عید=جشن،جژن


ظهر= چاشتگاه
عصر= پسین
یعنی= بدان مانست
وبلاگ= تارنگار
کلمه= واژه
اول= نخست
دوم= دیم
سوم= سیم
انتخاب = گزینش
حمام = گرمابه...دوش گرفتن
اطرف= نزدیک.....کنار
پخش مستقیم=پخش زنده
تکرار=دوباره
قبر=گور
خراب=ویران
مساوی= برابر....یکسان
منزل=خانه
قدرت=زور...نیرو
قوی=نیرومند
قدیم=پیشین
اساسی=پایه ای
اساس=پایه
تقدیم=پیشکش
لطفا=خواهش می کنم
طعم = مزه
عاقبت = سرانجام
صلح = سازش ، آشتی
ظاهر = نما
اطلاع = آگاهی
قرار = پیمان
عرض = پهنا
طول = درازا
عمیق = گود

ترجمه =بازگردان لازم=نیاز
فصل=بخش.....؟
احمق=نادان
عاقل=دانا
معایب=بدیها
اطلاعات=دانستنیها....آگاهیه� �....
صرفه جویی=بهره وری....؟
غرور=خودخواهی
مصرف=استفاده...بکارگیری
استبداد=خودکامگی
قانون=آیین.....روش

عنوان=آغاز نامه

سلامتی=تندرستی
وطن=میهن
عضویت=پذیرش....
منتشر کردن=پخش کردن....
علاقه داشتن=دوست داشتن
تولد=زاد روز
قبول کردن=پذیرفتن
مملکت=کشور
ملت=مردم
داخل=تو ...درون
خارج=بیرون....
تماس تلفنی= زنگ زدن
مقابل=رودرو
خرج=هزینه
قیمت=بها...نرخ
حقوق=دستمزد.....درآمد
موفقیت=پیروزی
موفق=پیروز
طرف=سو...ور (!)
تکرار=دوباره
مواظبت..مراقبت=نگهداری
اسیر=زندانی
علامت گذاری=نشانه گذاری
خاطرات=یادها
خاطره=یاد(!)
رسول=پیامبر
مزرعه=زمین کشاورزی
عبادت...دعا=نیایش
مریض=بیمار
مثلث=سه گوش
مربع= چهار گوش برابر(!)
مستطیل=چهار گوش(!)
شاغل=کارمند.............
شغل=کار..... پیشه
وسط=میان...میانه
مساوی=یکسان....برابر
سریع=تند...زود
تقویم=روزشمار...روزگاه
قوی=نیرومند....؟
سوال=پرسش
قدر=ارزش
اخلاق=رفتار
سعی=تلاش
عضویت=پذیرش...؟
قصه=داستان
تمام=همه......؟
مثل=مانند.....؟
اضافه کردن=افزودن
آخر=پایان
وطن=میهن
مناسب=اندازه...خوب.....؟
خالی=تهی.....؟
فقیر=تهی دست...تنگ دست
سلامتی=تندرستی
سالم=تندرست
تولد=زادروز
پارک=بوستان
راه حل=روش انجام
حل کردن=انجام شدن....؟
جدید=نو....تازه
اصلا=هیچ کدام.....؟
خاص...مخصوص=ویژه
فوق العاده=ویژه
خدمت نظام وظیفه=سربازی
نظر=دیدگاه
مبارک=خجسته
ملاقات=دیدار
تعویض=جابجایی....؟
وحشت=ترس...درد...؟
وحشتناک=دردناک....؟
ممنون.....متشکرم=سپاس گذارم
صبحانه=ناشتایی
حیوانات=جانوران
اسم=نام
ثبت نام=نام نویسی
مدرسه ابتدایی=دبستان
حرف...صحبت=سخن
حرف زدن...صحبت کردن=گفتگو کردن...سخن گفتن
کلمه=واژه
غذا=خوراک
زوج=جفت
ازدواج=عروسی
زوجین=همسران
حرکت=رونده.....؟
لباس=رخت...پوشش
کثیف=آلوده...چرک
تمیز=پاک....پاکیزه...؟
تحریری=خوشنویسی
حاضر=آماده
عجیب=شگفت انگیز
قبر=بارگاه..گور
خبر=رویداد
اخبار =رویدادها
صورت=رو...چهره
اتفاق=پیشامد...رخداد
ابتدا=نخست..آغاز
اجتناب=دوری...پرهیز
طرف=سو...سمت...ابن ور...آن ور
از این جهت=از این رو
تصادف=برخورد.....پیشامد
لازم =نیاز
احتیاج=نیاز
دعا=نیایش
عبادت=پرستش
ممنون....متشکر=سپاس گذاری
اضافه کردن=افزودن
با درود
تعادل=توازن
لطفا=خواهش می کنم
صفحه=برگه
اطلاعات=آگاهی..آگاهی ها..دانستنی ها
تطابق=هماهنگی....؟
خروج=برون رفت
ورودی=گذر.....راه ..
عابر=رهگذر
خوش اخلاق=خوش خو
عادت=خو کردن
مدیریت=ساماندهی، بهروری
وطن=میهن
رفاقت=دوستی
خلق..اخلاق=خوی
طلوع=سپیده...بامداد
علم=دانش
هر دفعه=هر بار
داخل= تو
قصه=داستان
قبول کردن=پذیرفتن
صبر-= تاب
سعی =تلاش
خداحافظ=خدانگهدار..بدرود
واژه های وبلاگ نویسی
مطلب=نوشته
صفحه=برگ..برگه
جدید=تازه
رویت=دیدن
اخبار=رویدادها
خروج=برون رفت
تماس با ما =راه برقراری با ما
قبلی=پیشین
تائید نشده=نپذیرفته
صفحات=برگها
موضوعات= ...؟
انتخاب=گزینش
تغییر=دگرگونی..جابجایی..؟؟؟
عبور =گذر
تغییر کلمه عبور=گذر وا‍ژه ای تازه
امکانات= داشته ها.....کمک های بیشتر...؟
مشاهده=دیدن
نحوه =روش
نظر=دیدگاه
نحوه نظر دهی= روش نوشتن دیدگاه
با درود به همگی:
مقاومت=ایستادگی
یکسان=برابر
صبر=بردباری..تاب
خروج=برون رفت..بیرون رفتن
وظیفه=خویش کاری...؟
قبول کردن=پذیرفتن
احتمالا..ممکن است=شاید
تاخیر=دیرکرد
اولاد=فرزندان
اولیا=پدر و مادر
برعکس=وارانه
صورت=چهره..رو
نظر=دید..دیدگاه
غذا= خوراک
بی نظیر=بی همتا
شلوغ..پر سر و صدا=پر هیاهو
بچه شیطون=بچه پر جنب و جوش...بازیگوش
وظیفه=خویش کاری....؟
عصر=پسین...؟
رفیق=دوست
رفاقت=دوستی
آدرس=نشانی
قیمت=بها....؟
ضرر=زیان
علامت=نشانه
سوال=پرسش
جواب=پاسخ
علامت سوال=نشانه پرسش
اطلاع=آگاهی
عمومی=همگانی
مبارک=خجسته
حرکت=جنب و جوش...تکان ...براه افتادن..؟
سلامتی=تندرستی
تمیز=پاکیزه
کثیف=آلوده
محترم=گرامی
چطوری=چه جوری
مجبور=ناچار
خیر=خوبی...نیکی
شر=بدی..پلیدی
ضرر=زیان
خرج=هزینه
برعکس=وارانه
مشترک=یکی...یکدست..
عبور=گذر
کلمه عبور=واژه گذر
علامت=نشانه
اخبار=رویدادها
خبر=رویداد
تکرار= دوباره....؟
عید=جشن
شامل=در برگیرنده....؟
تفریح=گردش...؟
اشتباه ، غلط=نادرست
مخصوص=ویژه
لطفا=خواهشمندم
قسمت=بخش
انتخاب=گزینش
ممکن=شدنی
غیر ممکن=نشدنی
داخل=تو
خارج=بیرون
صفحه=برگ ، برگه
نحوه=راه ، روش
تغییر=دگرگونی
دین=آئین، باور
استقبال=پیشواز
غریبه=ناآشنا
تقلید=پیروی، دنباله روی
عضو - هموند
کتاب = نسک
عنوان = پاژنام / سرنویس
لطف کردید = موهبت کردید

اداره=سازمان
موضوع=جستار
قیمت=ارزش ،بها ،نرخ
مهم= با ارزش
منتشر کردن=پخش کردن
در مورد=درباره
یکسان=برابر
یک لحظه=یک آن
قبلا=گذشته، پیشین
صبر ، تحمل=بردباری ، شکیبایی
نصف=نیم
هجری شمسی= سال خورشیدی
تقویم=روزشمار ، گاهشمار
بعضی اوقات=گاهی
تمیز=پاکیزه ، پاک
دائم =همیشگی
ملت=مردم
مملکت=کشور
احتیاج=نیاز
عقل=مغز ، مخ
عاقل=دانا
احمق=ابله ، نادان
تحقیق=بررسی
کافی=بس
حاضر=آماده
وطن=میهن
اعتقاد=باور
تطابق=هماهنگی
مذاکره، بحث=گفتگو
طرفدار=هوادار
مقابل=روبرو
مساوی=برابر

انتخابات=گزینش
تظاهرات =راهپیمایی
موقت=ناپیوسته ، ؟؟؟؟
نظر من =دید من ، دیدگاه من
تدبیر=دور اندیشی ،؟؟
حمایت =پشتیبانی
رفاه=آسایش ، ؟؟
اعتماد= ؟؟؟؟
وظیفه =خویش کاری
رویت ، مشاهده =دیدن
تکذیب=رد کردن
خدمت کردن =یاری دادن ، پشتیبانی کردن ،؟؟
تولید=باز آفرینی
اشتغال =کار زایی
حفظ= نگهداری ، پاسداری
توسعه=گسترش
ثبات =پایداری ، ماندگاری ، ؟؟؟
ملت=مردم...............
ملاقات=دیدار
شجاع=دلیر
تامین کردن=برآورده کردن

نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
کد تایید:
لطفاً پیام های غیر مرتبط با مطلب این صفحه را از قسمت تماس با ما ارسال کنید